ip-numaram.com IP adresi
   
  FEN VE TEKNOLOJi
  performans ödevleri
 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM

PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

 

 

 1. Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
 2. Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.
 3. Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.
 4. Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
 5. Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.
 6. Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.
 7. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
 8. Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.
 9. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
 10. Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.
 11. Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
 12. Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
 13. Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.
 14. Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.
 15. Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.
 16. Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
 17. Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.
 18. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.
 19. Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.
 20. Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.
 21. Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.
 22. Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.
 23. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.
 24. Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.
 25. Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.
 26. Isaac Newtonun hayatını araştırma.
 27. Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.
 28. Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
 29. Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
 30. Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
 31. Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
 32. Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
 33. Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.

34-1.

      35-2.

      36-3

      37-4

      38-5                                                                                                               

      39-6

 

 

                                                                       

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM

PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ

1.Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.

2.Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

3.Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.

4.Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.

5.Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

6.Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

7.Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.

8.Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.

9.Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

10.Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

11.Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

12.Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.

13.Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

14.Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

15.İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

16.pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

17.Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

18.Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.

19.Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

20.Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.

21.ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

22.Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız?

      23.Besin ve enerji arasında ki bağıntıyı gösteren bir poster veya araştırma hazırlayınız?

      24.Solunumu araştırınız?

      25.Fotosentezi araştırınız?

      26.Güneş enerjisini canlılar nasıl kullanır?Araştırınız?

      27.Hücrenin kullanabileceği enerji?Araştırınız?

      28.Hücre içinde çok atomlu yüksek enerjili moleküllerin enerjileri nasıl açığa çıkar?

      29.Dengeli beslenme ile ilgili bir poster veya araştırma hazırlayınız?

      30.Canlı ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırnız?

      31.Organik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

      32.İnorganik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

      33.Besin ve enerji arasında ki bağıntıyı gösteren bir poster veya araştırma hazırlayınız?

      34.Solunumu araştırınız?

      35.Fotosentezi araştırınız?

      36.Güneş enerjisini canlılar nasıl kullanır?Araştırınız?

      37.Hücrenin kullanabileceği enerji?Araştırınız?

      38.Hücre içinde çok atomlu yüksek enerjili moleküllerin enerjileri nasıl açığa çıkar?

      39.Dengeli beslenme ile ilgili bir poster veya araştırma hazırlayınız?

      40.Canlı ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırnız?

      41.Organik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın?

      42.İnorganik  maddeleri araştırın? Poster veya sunu halinde hazırlayın

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=